Märkningar

Vad betyder märkningarna på våra livsmedel?

Vi blir allt mer medvetna om vad vi stoppar i oss. I takt med en växande medvetenhet ökar också efterfrågan på naturnära, hälsosamma, ekologiska och glutenfria livsmedel av hög kvalitet – producerade med hänsyn till djur, natur och människa.
God mat med naturliga smaker och färger – fria från onödiga tillsatser.

Om du ser EU-lövet på en förpackning kan du vara säker på att det du äter eller dricker verkligen är ekologiskt.
Symbolen innebär att livsmedelstillverkarna – och jordbrukarna de fick råvarorna från – har uppfyllt stränga EU-regler för ekologisk mat och dryck.
Reglerna – och ekomärkningen – ska uppmärksamma EU:s ekologiska bönder och deras omsorg om marken, den biologiska mångfalden och djuren.

Från och med juli 2010 är EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för all färdigförpackad ekologisk mat inom Europeiska unionen. Det är också möjligt att på frivillig basis använda logotypen för ekologiska produkter som inte är färdigförpackade inom EU, eller ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU.
Läs mer om ekologiskt jordbruk http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_sv


Livsmedel märkta med Nyckelhålet borgar för mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Allt för en sundare kosthållning!

För att få märka ett livsmedel med Nyckelhålet ska det uppfylla vissa regler. Reglerna handlar om salt, socker, kostfibrer, fullkorn och typ av fett.
Läs mer om Nyckelhålet märkning http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-markning/nyckelhalet/