Miljö&Hälsa

INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT
I över tjugo år har B&P Handelskompagni utvecklat och producerat ekologiska, glutenfria och naturnära livsmedelsprodukter. Produkter som ligger helt i linje med vår önskan om hur livsmedel ska framställas.
För oss är det viktigt att producera livsmedel med hänsyn till djur, natur och människa. Därför är en stor del av våra produkter:

  • Ekologiska
  • Fria från GMO-framställda ingredienser
  • Fria från palmolja
  • Fria från genmanipulerat vegetabiliskt enzym
  • Fria från soja

PRODUKTER FÖR EN BRED KOSTHÅLLNING
Vår målsättning är att ständigt utveckla produkter som passar en bred kosthållning, därför är en del av våra produkter:

  • Glutenfria
  • Nyckelhålsmärkta
  • Fria från animalisk löpe (ostar)

FÖRPACKNINGAR
Vårt mål är att allt förpackningsmaterial som våra produkter förpackas i ska vara tillverkat av material som är helt förnybart utan att göra avkall på säkerhet och funktionalitet. Vi är också en del i ansvaret att se till att världens skogar sköts på ett sätt som är socialt rättvist, miljömässigt korrekt och ekonomiskt sunt, därför använder vi Forest Stewardship Council™ (FSC™)-certifierade kartonger till våra livsmedel.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.
Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Läs mer om FSC: https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/1-vad-r-fsc

Membranet (plasten) i alla våra ostkartonger är ISCC-certifierat, vilket främjar användningen av naturliga, icke-fossila material i plast. Membranet vi använder är tillverkat av råmaterial baserat på biprodukter från produktion av pappersmassa och papper. Materialen kommer från nordiskt skogsbruk. Membranet kan återvinnas tillsammans med konventionell plast.

NÄRHET TILL VÅRA PRODUKTER
Vi vill ha full kontroll och närhet till våra varor och produktionsanläggningar, därför tillverkas alla våra livsmedel i Sverige och Danmark. Resultatet är kortare transportsträckor och således mindre miljöbelastning.

CERTIFIERING
IP Livsmedel certifiering: Vi har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram enligt IP Livsmedel, vilket är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen.
EU-ekologisk certifiering: EU:s förordning för ekologisk produktion, EG 834/2007, är basen för de ekologiska reglerna. En certifiering enligt EU:s regler ger företaget rätt att använda logotypen för ekologisk produktion.


Certifieringsorgan: KIWA CERTIFIERING

Vi prioriterar och strävar efter att våra råvaruleverantörer i riskländer är CSR-certifierade (Corporate Social Responsibility)..

 

Pin It on Pinterest